Turkish Journal of Geriatrics 2000 , Vol 3, Issue 1
EDİTÖRDEN
Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL
Birleşmiş Milletler 1992 yılında yaşlı insanlar için beş temel ilke benimsemiştir; Bağımsızlık, Katılımcılık, Bakım, Kendine yetebilme ve Huzur. Bu sözcükler mutlu ve üretken bir yaşlılık sürecini çağrıştırmaktadır. Mutlu ve üretken yaşlılığın yolu ise sağlıklı yaşlanmadan geçer, oysa Dünya Sağlık Örgütü'nün 1998 Sağlık Raporu'ndaki verilere göre Türkiye'de her yüz kişiden 38'i 50 yaşına varmadan ölmektedir. Sağlık hizmetlerine ulaşabilirlik, sağlık güvencesine kavuşabilme, mevcut sağlık hizmetlerinin nicelik ve niteliğinin arttırılması, yataklı ve koruyucu sağlık hizmetlerinin tatmin edici bir düzeye ulaşması doğal olarak hem yaşam süresini uzatacak, hem de yaşam kalitesini arttıracaktır. Ayrıca hekimlerin yaşlanan nüfusun gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamak üzere eğitim almaları da göz ardı edilmemesi gereken bir konudur. Unutulmamalıdır ki her yaşlı birey toplum içinde aktif olma ve aktif yaşlanma şansına ve hakkına sahip olmalıdır. Saygılarımla, Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL