Turkish Journal of Geriatrics 1998 , Vol 1, Issue 2
EDİTÖRDEN
Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL 1
Yaşlanma, döllenme ile başlayan ve hayat boyu devam eden bir süreçtir. Organizmanın molekül, hücre, doku, organ ve sistemler düzeyinde, zamanın ilerlemesi ile ortaya çıkan, geriye dönüşü olmayan, yapısal ve fonksiyonel değişikliklerin tümüdür. Bilindiği gibi yaşlılık akut ve kronik hastalıkların prevalansında artış ile karakterizedir. Modern tıp sayesinde pek çok hastalıkta mortalitenin azalmış olması, yaşlı kişilerde kronik hastalık görülme riskini arttırmaktardır. Normal yaşlanma sürecinde, zamana bağlı olarak ortaya çıkan değişiklikler normal koşullar altında fonksiyon kaybına neden olmazlar, ancak organ sistemlerinin rezervlerinde ve homeostatik kontrolde bir azalma söz konusudur. Bu nedenle vücudun çeşitli stres ve değişen koşullara adaptasyonu azalmıştır. Günümüzde gerek normal yaşlanmaya bağlı değişiklikleri hastalıklardan ayırt eden GERONTOLOJİ, gerekse GERİATRİ gir gide daha karmaşık, detaylı ve gelişmeye açık, üretken bir alan özelliği kazanmaktadır. Geriatri uygulamalarına özelleşmiş hekim sayısı artmakta ve yaşlıda sadece hastalıkların klinik boyutu ve tedavi yaklaşımları değil tanısal mantık da değişiklik göstermektedir. Konunun sosyal, kültürel, yasal, ekonomik ve etik boyutları göz önüne alınacak olursa ne kadar geniş bir yelpazeye yayıldığı da ortaya çıkacaktır. Yaşlı insanların sorunlarını ele alarak yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çabalara biz de özel bir dergi çıkararak destek olmak istedik ve ilk sayımızla ilgili olumlu eleştiriler alarak mutlu olduk. Bilimsel çalışmalarınızı ve katkılarınızı bekliyoruz. Saygılarımla, Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL