Turkish Journal of Geriatrics 2000 , Vol 3, Issue 2
EDİTÖRDEN
Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL
"Yaşlılık çoğunlukla"bir roman gibi" olan insan yaşamının en heyecan verici bölümüdür, çünkü kolayca tanınıveren bir dönem değildir. Kimdir yaşlı ? Nasıl tanımlanmalı? Biyolojik bir tanım mıdır? Sosyal bir tanım mıdır? Kronolojik ölçütler bu tanım için yeterli midir? İşte romanın son bölümü için pek çok heyecan verici, bir çırpıda sayılıveren sorular." Bu sözler 31 Mart 2000 tarihinde Türk Tabipleri Birliği Ankara Tabip Odası tarafından düzenlenen " GERİATRİ-2000" toplantısında TTB Merkez Konseyi Başkanı sayın Dr. Füsun SAYEK'in açılış konuşmasından alınmıştır. Bu eğitim toplantısında GERİATRİ konusu: Toplum sağlığı sorunu olarak yaşlılık, Yaşlanmanın fizyolojisi, Yaşlanma ile insidansı artan hastalıklar, Yaşlı hastanın değerlendirilmesi, Yaşlılıkta rasyonel ilaç kullanımı, Yaşlılarda cerrahi tedavinin temel ilkeleri, Yaşlı istismarı, Yaşlı hastaya yaklaşımın etik ve hukuksal boyutu başlıkları altında irdelendi. Umuyoruz ki bu toplantı ile Geriatri konusunun tıp gündemine getirilmesine bir nebze de olsa katkıda bulunuldu ve sayın Sayek'in sorularına tatminkar yanıtlar verilebildi. Derginin bu sayısında multidisipliner bir anlayış ile kurulmuş olan "OSTEOPOROZ KONSEYİ"nden bir çağrıya da yer verildi. Konuya emek veren meslektaşlarımızın ilgi ve bilgilerine sunuyoruz. Saygılarımla, Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL