Turkish Journal of Geriatrics 2002 , Vol 5, Issue 2
EDİTÖRDEN
Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL
Bilimsel dergilerin standardını arttıran en önemli faktör danışmanlık-hakemlik sisteminin düzenli ve objektif bir şekilde uygulanmasıdır. Bu anlamda dergimizin Danışma Kurulu üyelerine ve ayrıca Prof. Dr. Ayşen Karaduman, Doç. Dr. Haydar A. Demirel, Öğr. Gör. Onur Tetik, Prof. Dr. Sabahat Tezcan, Doç. Dr. Sedat Kiraz, Prof. Dr. Bülent Sivri, Doç. Dr. Hatice Bodur, Prof. Dr. İbrahim Barışta, Prof. Dr. Aylin Uluşahin, Prof. Dr. Reyhan Çeliker, Prof. Dr. Ali Ergen, Prof. Dr. Ayşen Akıncı, Prof. Dr. Ümit Özyurda, Doç. Dr. Arzu Topeli, Doç. Dr. Yunus Erdem, Doç. Dr. Nesrin Çilingiroğlu ve Doç. Dr. Şevkat Bahar-Özvarış'a katkıları için teşekkürü bir borç biliyorum. Bu sayımızda dergimiz tarafından ikinci kez yapılan "EN İYİ ARAŞTIRMA" yarışmasının ödül töreni ile ilgili haber de yer almaktadır. Yarışmayı kazanan Dr. Şermin Genç, Dr. Mustafa Akhisaroğlu ve Dr. Kürşad Genç'i tekrar kutluyorum. Saygılarımla, Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL