Turkish Journal of Geriatrics 2003 , Vol 6, Issue 3
HASTA SİNÜS SENDROMU
Ertuğrul ERCAN, İstemihan TENGİZ, Sanem NALBANTGİL, İstemi NALBANTGİL
Central Hospital, Kardiyoloji Kliniği, Uzm.Dr., İzmir
Central Hospital, Kardiyoloji Kliniği, Uzm.Dr., İzmir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Doç.Dr., İzmir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Prof.Dr., İzmir
Hasta sinüs sendromu (HSS) sıklıkla yaşlılarda görülür ve bir çok olguda semptoma neden olmaz. Oldukça fazla sayıda laboratuar incelemelerine rağmen tanılar çoğunlukla 12 derivasyonlu elektrokardiyografi yardımıyla konulur. Holter monitorizasyon, egzersiz testi ve elektrofizyolojik çalışmalar bazen tanıda yardımcıdır. Semptomlar genellikle intermittant, değişken ve önceden tahmin edilemez. Tedavide semptomların ve komplikasyonların kontrolü amaçlanmalıdır. En etkili tedavi kardiyak pil uygulaması olup fizyolojik pacing uygulamasının (atriyal veya iki odacıklı) ventiküler pacing uygulamasına kesin üstünlüğü gösterilmiştir. Bu derlemede, HSS nin etyopatolojik ve klinik özellikleri ile tanıda kullanılan laboratuar testleri ve tedavi yöntemleri gözden geçirilmiştir. Keywords : Hasta sinüs sendromu, Senkop, Bradikardi