Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 1
HUZUREVİ ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE YAŞLILAR HAKKINDA GÖRÜŞLERİ
Aliye MANDIRACIOĞLU, Olcay ÇAM
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Bornova /İZMİR Bu kesitsel-tanımlayıcı çalışmanın amacı, huzurevi çalışanlarının yaşılar hakkında görüşerinin ve sorunlarının belirlenmesidir. Çalışma İzmir’de yer alan üç huzurevinde yürütülmüştür. Çalışanların % 89’u (163 kişi) öz-bildiri ile bir anket doldurmuşardır. Kadın çalışanlar, yaşılara hizmet vermenin sıkıntılarından anlamlı olarak daha fazla yakınmışardır. Yaşa göre anlamlı bir fark bulunamamıştır. Çalışanlar yaşılarla ilgili bazı olumsuz sıfatlarla görüşerini belirtmişerdir. Personelin çoğunluğu yaşıların bir başkasına bağımlı ve sağlık sorunları olduğunu belirmişerdir. Katılımcıların neredeyse 2/3’i yaşılığın olumsuz bir dönem olduğu düşüncesinde birleşmişerdir. Çalışanların çoğu kendi yaşılık dönemleri için planları olduğunu ifade etmişerdir. Çalışanların ancak yarısından azı hizmet içi eğitim almışardır. Uzun süreli bakım hizmeti veren kurumlarda çalışan personelin, yaşlılara hizmet vermekten veya kurumsal kısıtlılıklardan ve personel eksikliği nedeniyle sorunlar ve güçlükler yaşadıkları saptanmıştır. Keywords : Huzurevi, Personel, Yaşlılara bakım, Yaşlı hakkında düşünce