Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 1
HUZUREVİNDE VE AİLE ORTAMINDA YAŞAYAN YAŞLILARIN YAŞAM DOYUMUNUN İNCELENMESİ
Melek ÖZER
Ege University School of Nursing, Department of Public Health Nursing, Bornova, İZMİR /TURKEY Bu çalışma huzurevinde ve aile ortamında yaşamanın, yaşlıların yaşam doyumuna olan etkisini incelemek amacıyla düzenlenmiş bir alan araştırmasıdır. Araştırma, Ocak 2001- Mayıs 2001 tarihleri arasında Bornova Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Başkanlığına bağlı 3 sağlık ocağı bölgesinde ve İzmir kentindeki 3 huzurevinde yaşayan yaşlılardan seçilmiş toplam 240 yaşlıdan oluşan örneklem ile yürütülmüştür. Araştırma Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı tarafından desteklenmiştir. Veriler sosyo-demografik veri formu ve yaşam doyumu ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Bütün örneklem grubu için kadınların yaşam doyumu puan ortalaması 10.33 ± 3.50 bulunmuştur. Erkeklerin yaşam doyumu puan ortalaması ise 10.69 ±3.16 bulunmuştur. Huzurevinde yaşayan kadınlarla erkeklerin yaşam doyumu puan ortalaması arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur(t= 0.510,p >0.05). Aile ortamında yaşayan kadınlarla erkeklerin yaşam doyumu puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (t=-2.128,p<0.05). Aile ortamında yaşayan kadın ve erkeklerin huzurevinde yaşayan kadın ve erkeklere göre yaşam doyumunun yüksek olduğu saptanmıştır(t= -7.526, p<0.01). Bu durumda, yaşlıların aile ortamında yaşamlarını sürdürmelerinin desteklenmesi, yaşlılara verilecek bakım hizmetlerinde ‘Evde Bakım’ ve ‘Gündüz Bakımevleri gibi örgütlenmelere öncelik verilmesi gerektiği düşünülmüştür. Keywords : Huzurevi, Aile ortamı, Yaşam doyumu, Yaşlılık