Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 1
HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARIN YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Leyla KHORSHID, İsmet EŞER, Ayten ZAYBAK, Ülkü YAPUCU, Gülşah G. ARSLAN, Şebnem ÇINAR
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İZMİR Bu çalışma iki farklı huzurevinde kalan yaşlıların yalnızlık düzeyini ve bunu etkileyen etmenleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini İzmir ili Gürçeşme Zübeyde Hanım Huzurevi ile Emekli Sandığı Narlıdere Dinlenme Tesisleri’inde kalan olasılıksız örnekleme yöntemi ile seçilen 206 yaşlı oluşturmuştur (Gürçeşme Zübeyde Hanım Huzurevi n=100, Narlıdere Dinlenme Tesisleri n=106). Araştırma verileri, 20 sorudan oluşan yaşlı tanıtım formu ve Russell, Peplau ve Ferguson (1978) tarafından geliştirilmiş olan 20 maddelik Yalnızlık Ölçeği (UCLA-LS) kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda, Gürçeşme Huzurevi’nde kalan yaşlıların yalnızlık düzeyinin Narlıdere Huzurevi’nde kalan yaşlılara oranla daha yüksek olduğu, her iki huzurevinde; yaşlıların yaşları ile yalnızlık düzeyleri arasında ilişki olmadığı, eğitim düzeyi arttıkça yalnızlık düzeyinin azaldığı, ziyaretçisi gelen ve akrabalarının yanına gidebilen hastaların yaşlıların yalnızlık düzeylerinin daha düşük olduğu, geliri olmayan yaşlıların yalnızlık düzeyinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Keywords : Yalnızlık, Yaşlılık, Huzurevi, UCLA yalnızlık ölçeği