Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 2
YAŞLI BİREYLERDE DÜŞME KORKUSU İLE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ (*)
Yasemin KUZEYLİ YILDIRIM, Ayfer KARADAKOVAN
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR Bu çalışma; düşme korkusu ile günlük yaşam aktiviteleri ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır.
Araştırmaya 1 Haziran- 1 Ağustos 2003 tarihleri arasında T.C. Emekli Sandığı Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi’nde bulunan 60 yaş ve üzerindeki 160 yaşlı birey alınmıştır. Yaşlı bireylerin temel günlük yaşam aktivitelerini değerlendirmek için Günlük Yaşam Aktiviteleri Skalası (GYAS) ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini değerlendirmek için SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; ki kare önemlilik testi ve student t testi kullanılmıştır.
Kadınların, daha önce düşme deneyimi olan bireylerin, son 6 ay içinde düşenlerin, görme kaybı ve ekstremitelerinde güç kaybı olan bireylerin daha çok düşme korkusu yaşadıkları saptanmıştır. Düşme korkusu ile banyo yapma ve giyinme gibi temel günlük yaşam aktiviteleri arasında ilişki olduğu görülmüştür. Düşme korkusunun yaşam kalitesini direkt ve olumsuz olarak etkilediği; daha fazla düşme korkusu yaşayan bireylerin daha düşük yaşam kalitesi puanları aldıkları saptanmıştır.
*Bu çalışma T.C. Emekli Sandığı Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi\' nde yapılmıştır. 2. Ulusal Geriatri Kongresi\' nde Sözel Sunu olarak sunulmuştur.
Keywords : Yaşlılık, Düşme Korkusu, Günlük Yaşam Aktiviteleri, Yaşam Kalitesi