Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 2
YAŞLANMAYLA OLUŞAN ENDOKRİN DEĞİŞİKLİKLER VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Ayşin ÖGE
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, AYDIN Yaşlı bireylerin çoğu hormonal değişikliklerden kaynaklanan pek çok probleme sahiptir. Yaşlanmayla çoğu endokrin sistem farklı zamanlarda anatomik ve fizyolojik değişime uğrar. İleri yaşlarda aynı zamanda kas gücünün kaybı ölüme kadar bu bireylerin bağımsız bir hayat sürmelerini kısıtlar. Son yüzyıl boyunca 65 yaş üzerinde olan bireylerin sayısı endüstriyel ülkelerde 4 kat arttı ve 2030`da nüfusun %20 olabilir. Bizler bu bireylerin kaliteli ve daha uzun bir yaşam sürmeleri için hormon replasman tedavileri uygulayabiliriz. Bu derlemede yaşlanmayla ilişkili hormanal değişikliklere ve güncel tedavilere yer verilmiştir. Keywords : Yaşlanma, hormonlar, hormon replasman tedavisi.