Turkish Journal of Geriatrics 1999 , Vol 2, Issue 4
Yaşlı hastalarda deri sorunları
Yeşim BAYKAL, Ayşen KARADUMAN, Gül BÜKÜLMEZ
Hacettepe Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı-Ankara Giderek artan yaşlı populasyonun sosyal ilişkilerini devam ettirebilmesindeki büyük rolü nedeniyle; bu bireylerdeki deri problemlerini araştırmayı planladık. Polikliniğimize bir yıl içinde başvuran 65 ile 92 yaş arasındaki (ortalama yaş 70,7) 210 hastanın dosya bilgilerinden yararlanarak retrospektif bir çalışma gerçekleştirdik. Hastalardan 110'u (%52,4) kadın, 100'ü (%47,6) erkekti. 12 grup halinde incelenen hastalıklar arasında en sıklıkla %30,5 oranında (64 hasta) enfeksiyon ve enfestasyonlara rastlandı. Bu grupta 11 hastada (%17) onikomikoz, 10 hastada (%15,7) tinea pedis ve onikomikoz, 7 hastada (%10,7) tinea pedis mevcuttu. İkinci sıklıkta ise 52 hastadan oluşan (%24,8)inflamatuvar deri hastalıkları vardı; 13 hastada (%25) psöriazis, 10 hastada (%19,2) kontakt dermatit,9 hastada (%17,3) ise numuler dermatit saptandı. Ayrıca 21 hastada (%10) çeşitli benign neoplaziler, 18 hastada (%8,6) UV nedeniyle oluşan dermatozlar, 16 hastada (%7,6) kserozis mevcuttu. Giderek azalan sıklıkta ise malign neoplazmlar, premalign lezyonlar, idyopatik pruritus, ayak hastalıkları, ilaç reaksiyonu, rozasea, vitiligo ve pemfigus vulgaris gibi hastalıklara rastlanmaktaydı. Çalışmamızdaki pruritus, kserozis, staz dermatit ve ülserleri ile seboreik dermatitlere ait sonuçlar literatürdeki diğer çalışmalara benzerlik göstermiyordu. Bu çalışma sonucunda, saptanan deri hastalığı oranlarının diğer yaş gruplarına göre belirgin farklılık göstermemesine rağmen yaşlı bireylerdeki deri problemlerini incelemek amacı ile prospektif çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Keywords : Yaşlanma, Deri, Yaşlılık, Deri hastalıkları, Deri yaşlanması