Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 3
ALTMIŞ BEŞ YAŞ VE ÜZERİ ERİŞKİNLERDE AŞILANMA DURUMU
Yasemin ZEYBEK, İbrahim TOKALAK, Sedat BOYACIOĞLU
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
Altmış beş yaş ve üzeri yaş grubuna yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası olan aşılama oranlarını saptamak amacıyla hastanemizin sağlıklı erişkin izlem polikliniğine Mayıs 2003-Ekim 2003 tarihleri arasında başvuran bu yaş grubundaki 112 erişkinin önerilen influenza, pnömokok ve tetanoz aşıları ile aşılanma durumları ve bu aşılar hakkındaki bilgi düzeyleri değerlendirilmiştir. İnfluenza aşısının %26.8, tetanoz aşısının %1.8 uygulandığı, pnömokok aşısının ise hiç uygulanmadığı saptanmıştır. Başvuranların hiçbirisinin bu yaş grubunda pnömokok ve tetanoz aşılarının uygulanmaları ile ilgili bilgisi yokken, %25’inin influenza aşısı hakkında doğru ve tam bilgiye sahip oldukları saptanmıştır. Bu çalışmanın sonunda, geriatrik yaş grubundaki kişilere sunulan koruyucu sağlık hizmetlerinin artırılması ve bu yaş grubunun aşılanma ile ilgili doğru bilgilendirilmesinin sağlanması gereğinin sonucuna varılmıştır. Keywords : Yaşlılık, Aşılama, Koruyucu sağlık hizmetleri