Turkish Journal of Geriatrics 1999 , Vol 2, Issue 4
Yaşlılarda derin ven trombozu
Erdoğan İBRİŞİM, Ahmet ÖCAL, Turhan YAVUZ, Ali KUTSAL
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp – Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Isparta Derin ven trombozu (DVT) yaşlı olgularda sıklıkla karşılaşılan önemli bir sorundur. Erken dönemde pulmoner emboli, geç dönemde posttromboflebitik sendrom komplikasyonları görülebilmektedir. 1992 ile 1999 tarihleri arasında 65 yaş üzerinde DVT tanısı alan 108 hasta Antalya Devlet Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde tedavi edildi. 90 olguda ağrı, 72 olguda o bölgede ısı artışı, 68 olguda ödem saptandı, 18 olgu ise asemptomatikdi. %91 olguda alt ekstremite, %9 olguda üst ekstremite venlerinde, %0.92 olguda ise vena jugularis internada tromboz tespit edildi. 85 olguda DVT'nu hazırlayıcı bir etmen saptanırken, 23 olguda neden bulunamadı. 40 olgu 6 ay süre ile izlenebildi. 12 olguda pulmoner emboli gelişti. 19 olguda tekrarlıyan DVT görüldü. Doppler ile yapılan tetkikte 18 olguda tamamen rekanalizasyon, diğer olgularda kısmen rekanalizasyon gözlendi. 78 olguda valvuler yetmezlik saptandı. Tüm olgularda 200 anti-Xa IU/kg. düşük molekül ağırlıklı heparin subkutan uygulandı. Bir olguda kanama sorunu, diğer olguda trombositopenik komplikasyon gelişti. 3 olgu pulmoner emboli, 2 olgu kardiak problemler, bir olgu da malignite nedeni ile kaybedildi. Geriatrik grupta fiziksel aktivitenin az, operasyon ve malignite gibi hazırlayıcı nedenlerin fazla olması nedeni ile DVT ve komplikasyonlarına daha sıklıkla rastlanır. Bu hastalarda koruyucu tedavinin ve ortaya çıktıktan sonra DVT'nun tedavisinin çok önemli olduğunu düşüncesindeyiz. Keywords : Derin ven trombozu, Geriatri, Pulmoner emboli