Turkish Journal of Geriatrics 1999 , Vol 2, Issue 4
Lumbar Spinal stenoz sendromunda yakınma, fonksiyonel özürlülük ve tedavinin değerlendirimi
Şule ARSLAN, Atilla AKBAY, Yeşim GÖKÇE-KUTSAL, Selçuk PALAOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, Ankara
Lumbar spinal stenoz sıklıkla yaşlılarda görülen, ağrıya ve özürlülüğe neden olabilen bir durumdur ve lumbar spinal kanal, sinir kökü kanalı ve intervertebral foramenlerde daralma olması olarak tanımlanabilir. Lumbar spinal stenoz patogenezinde; lumbar omurgadaki dejeneratif değişikliklerin, spinal kanal ve/veya sinir kökü kanalında nöral dokuların kompresyonuna neden olması en önemli bileşendir. Başarılı tedavi için bu klinik sendromun doğru tanımlanması gerekir. Ancak bu tanımlama klinik bulgu olmaksızın morfolojik lumbar spinal kanal daralmasının veya kanalın daralmasının bası etkisi olmaksızın mekanik bel ağrısına neden olan spinal spondilozun sıklıkla birlikte olması nedeniyle zor olabilir. Bu çalışmanın amacı 60 yaş üzerindeki bireylerde lumbar spinal stenoz sendromuna bağlı semptomların sıklığını, fonksiyonel özürlülüğü ve tedavileri değerlendirmektir. Tüm gruplarda fonksiyonel özürlülük, Oswestry Özürlülük sorgu formu ile değerlendirildi. Ortalama Oswestry skoru erkeklerde 44.3±15, kadınlarda 47.4±12 olarak bulundu. Bel ve bacak ağrısı en sık görülen semptomlardı. Çalışmaya katılan bireylerin %48.6'sına cerrahi tedavi uygulandı. Sonuç olarak, lumbar dar kanal sendromu önemli özürlülüğe ve ağrıya neden olabilir. Keywords : Lumbar spinal stenoz, Yaşlılık, Fonksiyonel Özürlülük, Oswestry, Tedavi