Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 4
YAŞLANMAYLA BİRLİKTE SIK GÖRÜLEN VE YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLEYEN VULVA PROBLEMLERİ
Nazan TUNA ORAN, Hafize ÖZTÜRK
Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, İZMİR Yaşlı bireylerin sayısındaki artışın fiziksel, ekonomik ve psiko-sosyal sonuçları bireylerin ve toplumun sağlık ve yaşam kalitesini etkilemektedir. Yaşlı nüfusun artmasıyla, jinekoloji kliniklerine daha çok yaşlı kadın kabul edilmektedir. Yaşlı kadın sağlığı, hem sosyal ve ekonomik faktörlerden hem de yaşlanma boyunca karşılaşacağı bazı fizyolojik durumlardan etkilenmektedir. Bunlar mensturasyon, gebelik, infertilite, doğum, doğum sonrası olaylar ve menapozdur. Yaşlılıkta kadın sağlığı jinekolojik kanserleri, inatçı pruritis ve vulvadinia’ya yol açan vulvar distrofileri ve azalan östrojenlerin neden olduğu atrofik genital değişiklikleri kapsar. Jinekolojik rahatsızlıkların çoğu erken tanı ve tedavi ile düzeltilebilir ve bu da iyi bir yaşam sürdürmeyi mümkün kılar. Fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutları bulunan yaşlılıkla ilgili bu tür sorunlarda kadınlara yardım etme ve başetme metodları geliştirme ebe ve hemşirelerin sorumluluklarından biridir. Keywords : Yaşlı kadın, Vulva hastalıkları, Yaşam kalitesi