Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8, Issue 1
YAŞLI HASTALARDAN ELDE EDİLEN SERÜMEN TIKAÇLARININ ÇÖZÜNMESİ ÜZERİNE SERÜMENOLİTİK SOLÜSYONLARIN ETKİLERİNİN İNVİTRO KARŞILAŞTIRILMASI
Osman Kürşat ARIKAN, Can KOÇ, Özden ÇIRPAR, Üçler KISA
From the Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery
The Department of Biochemistry of Kırıkkale University, Faculty of Medicine, Kırıkkale-Turkey
Amaç: İlerleyen yaşla birlikte serümen (buşon) birikimlerine sık rastlanmaktadır. Yaşlı hastalardan elde edilen serümen tıkaçlarının çözünmesinde Earex, Waxsol, Xerumenex, hidrojen peroksit’in gliserin içinde % 6’lık solüsyonu, % 10’luk sodyum bikarbonat solüsyonu ve distile suyun etkilerinin karşılaştırılması.

Materyal ve Metod: Otuz iki yaşlı hastanın dış kulak yolundan taze buşon örnekleri alındı. Aynı buşon örneğinden 100 mg’lık eşit miktarlar ölçülerek çalışma ortamına yerleştirilerek üzerine serümenolitik solüsyonlar eklendi. Çözünme derecesi beş gün boyunca belli zaman aralıklarında değerlendirildi.

Sonuçlar: Tam çözünme bir saat içinde sadece hidrojen Peroksit’in gliserin içinde % 6’lık solüsyonu ile meydana geldi. Waxsol ve % 10’luk sodyum bikarbonat solüsyonunun her ikisinde de kısmi çözünme izlendi. Earex ve Xerumenex solüsyonlarının ise buşon çözünmesinde hemen hemen hiç etkisinin olmadığı görüldü.

Yorum: Beş serümenolitik solüsyonun kullanıldığı bu invitro çalışmada yaşlı hastalardan elde edilen serümen tıkaçların çözünmesinde hidrojen peroksit’in gliserin içinde % 6 \'lık solüsyonunun en etkili serümenolitik olduğu belirlenmiştir. Keywords : Serümen tıkaç, serümenolitik, hidrojen peroksit, gliserin, sodyum bikarbonat