Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8, Issue 1
GERİATRİK YAŞ GRUBU ADLI OLGULARIN ÖZELLİKLERİ
Nursel GAMSIZ BİLGİN, Ertan MERT
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı
Geriatri, 65 yaş ve üzeri populasyonla ilgilenen bir tıp dalıdır. Bu yaş grubunda yaşlanmanın fizyopatolojik değişikliklerine bağlı olarak travma ve yaralanmaların riski daha fazla ve olması nedeniyle mortalite ve morbiditeleri de yüksektir.

Bu çalışmada, geriatrik adli olguların demografik, etiyolojik ve klinik özellikleri ile adli yönlerinin araştırılarak alınacak önlemlere yönelik programların oluşturulması amaçlandı. Mersin Üniversitesi Acil Servisi’ne son iki yıllık dönemde başvuran geriatrik adli olguların dosyalarından ve adli raporlarından elde edilen verileri analiz edildi.

1915 adli olgunun 81’i (%4.23) geriatrik yaş grubundaydı. 41’i (%50,6) kadın, 40’ı (%49.4) erkekti. Olguların 47’si (%58.02) düşme, 23’ü (%28.39) trafik kazası, 4’ü (%4,93) zehirlenme, 3’ü (%3.7) darp, 2’si (%2.46) göz içi yabancı cisim, 1’i (%1.23) ateşli silah yaralanması ve 1’i (%1.23) suda boğulma öyküsü ile getirilmişti. %44.4’ü (n=36) ayaktan, %55.6’sı (n=45) yatarak tedavi edilmişti. Kırık (%43.2) ve yumuşak doku (%29.62) yaralanmaları ilk iki sıradaydı. En sık baş (%40.3) ve ekstremiteler (%35.1) yaralanmıştı. Olguların %86.4’ü (n=70) taburcu edilmişti. Olguların 18’inde (%22.2) hayati tehlike var, 39’unda (%48.1) ise mutad iştigal süresi 20 gün ve üzeriydi.

Geriatrik adli olayların önlenmesine yönelik çalışmaların, bu yaş grubunda ki mortalite ve morbidite oranlarının düşürülmesinde yardımcı olabileceği sonucuna varıldı. Keywords : Geriatri, Adli olgu, Acil servis