Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8, Issue 1
KIRIKKALE OVACIK MAHALLESİNDE YAŞAYAN 65 YAŞ VE ÜZERİ KİŞİLERİN EV KAZALARI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARININ VE KAZA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ
Sibel ERKAL
Hacettepe Üniversitesi, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Ev Ekonomisi Bölümü, Ankara Araştırma, Kırıkkale’de Ovacık mahallesinde yaşayan 65 yaş ve üzerindeki yaşlıların ev kazaları ile karşılaşma durumunu ve kazaların nedenlerini belirlemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Çalışmaya 65 yaş ve üzerindeki toplam 137 kişi alınmıştır. Ev kazalarını ve nedenlerini belirlemeye yönelik hazırlanan anket formu bireylere uygulanmıştır. Araştırmada 65 yaş ve üzerindeki bireylerin % 27.7’sinin son bir yıl içerisinde ev kazası geçirdiği, yaş arttıkça kaza geçirenlerin oranının arttığı (p<0.001), kadınların erkeklere göre daha fazla kaza geçirdiği (p<0.05), yalnız yaşayanlarda ev kazalarının daha sık görüldüğü (p<0.001) saptanmıştır. Ev kazası geçiren yaşlılar arasında düşmeler ilk sırada yer almakta, neden olarak da banyoda tutunma barının olmamasını belirtenler önde gelmektedir. Keywords : Yaşlı, Kaza, Ev kazaları, Ev güvenliği, Yaralanma