Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8, Issue 1
CİDDİ HİPONATREMİ İLE SEYREDEN İKİ PANHİPOPİTUTİARİZM OLGUSU
Berrin KARADAĞ, Nurullah Yekta AKÇAM, Alper DÖVENTAŞ, Tanju BEĞER
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D. Geriatri Bilim Dalı Hipopituitarizm primer veya sekonder olarak gelişebilir. Ön hipofiz bezinin % 70’inden fazlası çalışamaz hale geldiği zaman hipofiz yetmezliğinin klinik bulguları ortaya çıkar. Hipopituitarizmin kliniği, yok olan hormonların yarattığı klinik tablodan oluşur. Tedaviye başlamadan önce de hangi hormonun eksik olduğu ortaya konmalı ve tedavi planlanmalıdır. Yaşlılarda, halsizlik, yorgunluk gibi semptomlar tanıda güçlüğe yol açabilir. Geriatri servisine hiponatremi nedeniyle yatırılan iki hastada, empty sella tanısı kondu ve tedavileri düzenlendi. Her iki hasta da taburcu edilerek geriatri ve endokrinoloji poliklinik takibine alındı. Keywords : Yaşlanma, panhipopituitarizm, hiponatremi, yaşlı