Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8, Issue 2
EDİTÖRDEN
Yeşim GÖKÇE KUTSAL
Değerli Meslektaşlarım,
Uluslararası kuruluşlardaki üyelikleri ile ülkemizi başarı ile temsil eden Geriatri Derneği tarafından gerçekleştirilecek olan; GERIATRICS 2006 “International Congress on Elderly Health” 2-6 Nisan 2006 tarihlerinde İstanbul Hilton Otel Kongre Merkezi’nde International Association of Gerontology-IAG, European Union Geriatric Medicine Society-EUGMS ve International Institute on Ageing-INIA destek ve katkıları ile yapılacaktır. Detaylar www.geriatrics2006.org adresinde yer almaktadır.
Türk Geriatri Dergisi tarafından düzenlenen geleneksel; EN İYİ ARAŞTIRMA YARIŞMASI 2005 yılında yinelenecek olup, yarışmayı kazanan araştırmacılara ödülleri, uluslararası kongrenin açılış töreninde verilecektir. Yarışma koşullarına www.geriatri.org adresinden ulaşılabilir.
Ulusal dergilerimizin ve yayınlarımızın kalitesinin artırılması konusunda 1994 yılından beri çalışmalarını sürdüren ve süreli yayınlara sunduğu geri bildirimler ile yayıncılığın çıtasını giderek yükselten; TÜBİTAK ULAKBİM-Türk Tıp Dizini Kurulu tarafından düzenlenen “SALIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK ULUSAL SEMPOZYUMU’unun üçüncüsü 8-9 Nisan 2005 tarihlerinde TÜBİTAK salonlarında gerçekleştirildi. Türk Geriatri Dergisi’nin de yayın hayatına başladığı 1998 yılından beri kapsamında olduğu Türk Tıp Dizini’ni hazırlayan kurul tarafından belirlenen sempozyumun ana konuları; Süreli yayınlarda nitelik yükseltilmesi, Ulusal etki değeri ve atıf sıralaması, Akademik yükseltmeler ve yayınlarımız, Türkçe dil kullanımı ve standardizasyon, Bilimsel düşünce ve araştırmacılık ve Yayıncılığın geleceği başlıkları altında tartışıldı. Sempozyumun sonuç bildirgesi dergimizin bu sayısında dikkatinize sunulmaktadır.
Saygılarımla