Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8, Issue 3
EDİTÖRDEN
Uygarlığın ve çağdaşlığın gereği; bilimsel düşünceyi, deneyimi, birikimi ve bunun değerini anlamaya çalışmaktır. İnsanlığın ortak hazinesi sayılan bilim herkese açıktır ve bunların hekimlerce paylaşılmasının anlamı büyüktür.

Bilimsel bir yazı yazmak için yeterince enerjiye ve hayal gücüne sahip olmak da bir şanstır ve bilinmelidir ki; akademisyenler iyi iletişim kurmayı, birikimlerini, deneyimlerini aktarmayı beceremez veya önemsemezlerse, ya da bu konuda yavaş davranırlarsa takdir ve beğeni başkalarına layık görülür. Bilimsel iletişimde, deneyimlerin paylaşımında ve kayda geçirilmesinde en önemli rolü oynayan süreli yayınlara katkı sunan hekimlerin, akademik etkinlikleri ve rutin hekimlik uygulamaları yanında böylesi bir çalışmayı da üstlenmelerinin gerekçesi her ne olursa olsun tıp ortamına yadsınamaz bir katkı sunulacağı kesindir.

Söz konusu birikimlerin, deneyimlerin, bilgilerin ve kanıtların günlük rutin hekimlik uygulamalarına yansıması da özellikle halkın sağlığının korunması noktasında önem kazanmaktadır. Bu bağlamda; toplumsal açıdan son derece önemli bir yere sahip olan ve çoklu problemlere neden olan “yaşlanma” ve “yaşlıların sağlık sorunları” konusunu irdeleyen bu dergide klasik bilgi içeren derlemelerden ziyade, yararlı güncel ve pratik bilgilerle donatılmış araştırmalara yer verilmesine özen gösterilmektedir.

İlk sayısından itibaren TUBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini kapsamında yer alan ve yayın hayatının 7. yılını tamamlayan Türk Geriatri Dergisi Yayın Kurulu; “derleme” kategorisindeki yazıların sadece davetli olarak hazırlananlarının yayınlanmasına karar vermiştir. Dergimize katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederken, derleme makaleler konusundaki bu kararı göz önüne almalarını önemle hatırlatır, araştırma makalesi gönderecek olan meslektaşlarımızın ise makalelerini dergi yazım kurallarına göre hazırlamalarını aksi takdirde değerlendirmeye alınamayacağını tekrar anımsatırım.

Saygılarımla