Turkish Journal of Geriatrics 1999 , Vol 2, Issue 4
Yaşlanan Dünya ve Geriatri eğitimi
Zeynep Dilek AYDIN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara Geriatri bilimi, 20. yüzyılın getirdiği artan yaşlı nüfusun, tek bir bilim dalının çözmekte çoğu zaman zorlandığı sağlık ihtiyaçları doğrultusunda gelişip şekillenen bir bilim dalıdır. Klinik yönüyle; tıbbi, sosyal, psikolojik ve etik öğeleri olan bütünlükçü bir yaklaşımı ve nöroloji, psikiyatri, rehabilitasyon, sosyal hizmetler gibi bir çok disiplinle işbirliği gerektiren bir ekip hizmetini içerir. Gelişmekte olan bir çok ülkede geriatri bilim dalları yeni oluşturulmaktadır. Türkiye'de de üniversite hastanelerinde geriatri bilim dalları oluşmaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın tüm dünya için önerdiği 'Sağlıklı Yaşlanma' hedefinin Türkiye için de bir gerçek olabilmesi, hem toplumumuzun hem doktorlarımız ve ilgili diğer bilim görevlilerinin bu konuda yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Geriatri eğitiminin mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimde yerini alması için bu alanda artan sayıda öğretim kadrolarına ihtiyaç vardır. Bu derleme yazısında ilk bölümde yaşlanmakta olan dünya ve sağlık sorunları üzerine genel bilgiler sunulmuştur, ikinci ve üçüncü bölümde geriatri bilim ve eğitiminin Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) durumlarına değinilmiş, son olarak bu bilim dalının Türkiye'deki geleceği üzerinde durulmuştur. Keywords : Geriatri, Yaşlanma, Sağlık, Eğitim, Tıp, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa