Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8, Issue 3
YAŞLI BAŞLANGIÇLI ROMATOİD ARTRİT: KLİNİK ÖZELLİKLERİ ve AYIRICI TANISI
Feride GÖĞÜŞ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı ANKARA Erişkin yaş grubunda en sık görülen inflamatuar hastalık romatoid artrittir (RA). RA bulguları nın 60 yaş üzerinde ilk kez bulgu vermesi ‘yaşlı başlangıçlı romatoid artrit’ (YBRA) olarak adlandırılmaktadır ve bu klinik alt grubun tanımlandığı ilk yıllarda ‘genç başlangıçlı romatoid artrit’e (GBRA) göre daha selim bir seyir izlediği düşünülmüştür. Ancak daha sonra yapılan çalışmalarda YBRA’in de GBRA kadar şiddetli bir kinik seyredebileceği ortaya konmuştur. YBRA, GBRA’e göre daha akut başlangıç gösterir; ilk tutulum klasik olarak RA tutulum yerleri olan el ve ayak küçük eklemleri yerine omuz gibi proksimal, büyük eklem grubunda polimyaljia romatika benzeri tablo ile gelişebilir. Atipik başlangıç gösterebileceğinden YBRA ayrıcı tanısında enfeksiyon, neoplaziler, polmiyaljia romatika, RS3PE sendromu, gut, psödogut, sero negatif spondiloartropatiler düşünülmelidir. İleri yaş grubundaki RA’li hastaların ateroskleroz, hipertansiyon, diabet, osteoartroz gibi pek çok ek kronik patolojiye sıklıkla sahip olmaları, ilaç farmakokinetiği ve farmakodinamiğinde yaşlanma ile birlikte fizyolojik değişiklikler meydana gelmesi nedeniyle bu hastaların ilaç tedavileri düzenlenirken ayrıca dikkatli olmak gerekmektedir. en az GBRA kadar aktif seyrettiği kabul edilen YBRA’in hastalık aktivitesini baskılamak için ilk tercih edilecek ilaçlardan biri metotreksattır. Keywords : Romatoid artrit, Yaşlı başlangıç, Genç başlangıç