Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8, Issue 4
YAŞLI HASTADA BAŞPARMAK REPLANTASYONU
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, ANTALYA Kopan parçanın orijinal yerine replantasyonu, fonksiyonel ve estetik olarak şüphesiz rekonstrüksiyon basamağının en ileri safhasını oluşturur. Yaşlı hastalarda , kopan parça replantasyonunun genç yaştakilere oranla daha kötü iyileşme potansiyeli olması yönündeki kötümser görüşlere rağmen, replantasyon işleminn belirgin üstün özelliği, ekstremitenin fonksiyonel özelliklerinin korunmasına ve estetik olarak daha kabul edilebilir bir görünüme olanak tanır. Mikrocerrahideki ilerlemeler sayesinde, kopan parçaların -yaşlı hastalarda dahil olmak üzere- replantasyonu bir çok ciddi olguda bile yakın ve uzak fleplerle güdük revizyonu gibi bir çok rekonstrüksiyon seçeneğinden önce uygulanması gereken birinci öncelikte cerrahi seçenek olmuştur. Amputasyonların replantasyonu, günümüzde birçok mikrocerrahi merkezinde yaygın olarak uygulanmakla birlikte, başparmak amputasyonu fonksiyonel kazanımları nedeniyle öncelikli rekonstrüksiyon endikasyonu oluştururlar. Bu sunumuzda 74 yaşındaki bir erkek hastada izole başparmak amputasyonunun başarılı replantasyonundan bahsedilmektedir. Yaşlı hastalardaki replantasyon işleminin zorluk arzeden özellikleri, işlemin geçerliliği ve avantajları tartışılmıştır. Keywords : Yaşlı hasta, Baş parmak, Replantasyon