Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 1
GERİATRİK OLGULARDA DÜŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı, ANKARA Düşmeler yaşlılarda sık görülen, önemli oranda morbidite ve mortalite ile sonlanan geriatrik sendromlardan bir tanesidir. Düşmeler yaşlıda yaşam kalitesini, psikolojik ve fiziksel sağlığı etkilemektedir. Yaşlı hastanın değerlendirilmesinde düşme öyküsü ayrıntılı olarak sorgulanmalı, düşme risk faktörleri açısından yaşlı gözden geçirilmeli ve gerekli önlem ve tedaviler açısından yaşlı ile birlikte planlamalar yapılmalıdır. Yaşlılara, yakınlarına, sağlık personeline ve sağlık politikalarını belirleyenlere düşmeler konusunda eğitimler verilmeli ve bu konuda farkındalık arttırılmalıdır. Bu derleme yaşlıda düşmeler gibi önemli bir geriatrik sendroma yaklaşımı anlatmaktadır. Keywords : Yaşlı, Denge, Düşmeler, Değerlendirme, Geriatri