Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 2
YAŞLILARDA SERUM B12 VİTAMİNİ, FOLAT VE PLAZMA HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı, Klinik Biyokimya Departmanları ANTALYA
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı Mikrobiyoloji Departmanları ANTALYA
Amaç: Çalışmada yaşlılarda serum B12 vitamini, folat ve plazma homosistein düzeylerinin belirlenmesi ve aralarındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlandı.

Hastalar ve Yöntem: 226 yaşlı (71.0 ± 7 yıl) ve 260 yaşlı olmayan (46.4 ± 11 yıl) kişide serum B12 vitamini, folat ve plazma homosistein düzeyleri ölçüldü. B12 vitamini düzeyleri <150 pmol/L olduğunda eksiklik için yüksek risk, 150-200 pmol/L arasında olduğunda ise sınırda eksiklik olduğu kabul edildi. Folat için eksiklik sınırı <11 nmol/L, homosistein için yüksek konsantrasyon >15 µmol/L olarak alındı.

Bulgular: Yaş ile B12 vitamini arasında negatif (r= -0.26, p< 0.0001), homosistein düzeyleri arasında ise pozitif (r= 0.32, p<0.01) korelasyon saptandı. Yaşlılarda B12 vitamini ve folat düzeyleri yaşlı olmayanlara göre anlamlı olarak düşük, homosistein düzeyleri ise yüksek bulundu. Yaşlı grubun %22.6'sında B12 vitamini eksikliği için yüksek risk, %30.6'sında sınırda eksiklik, %10'nunda folat yetmezliği ve %48'inde yüksek homosistein düzeyleri saptandı. Homosistein düzeyi yüksek yaşlıların %64'ünde B12 vitamini düzeyi <200 mmol/L, %4.6'sında folat düzeyi <11 nmol/L olarak bulundu. B12 vitamini ve homosistein düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulundu (r= -0.32, p<0.0001).

Sonuç: Yaşlılarda düzenli olarak B12 vitamini, folat ve homosistein düzeyleri ölçümlerinin ve gerektiğinde B12 vitamini ve folat destek tedavisinin, bu yaş grubunda sık görülen bazı hastalıkların önlenmesi açısından faydalı olabileceği sonucuna varıldı. Keywords : B12 vitamini, Folat, Homosistein, Yaşlı