Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 2
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEMANS POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE BAKIM ŞARTLARI
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı KOCAELİ
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı KOCAELİ
Amaç: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD Demans Polikliniği'ne bir yıl boyunca başvuran Alzheimer hastalarında sosyodemografik bulguları, bakıcı özellikleri ve geleneksel faktörlerin hastalığa etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: NINCDS/ADRDA kriterlerine göre muhtemel Alzheimer hastalığı (AH) tanısı alan yirmi dört hasta çalışmaya dahil edildi. Alzheimer hastalarının sosyodemografik özelliklerini değerlendirmek için bir anket formu oluşturduk. Anket formu ; (i) kişisel bilgiler, (ii) tıbbi bilgiler ve yaşam tarzını etkileyen faktörler, (iii) günlük yaşam aktiviteleri ve enstrümantal günlük yaşam aktiviteleri testleri ve (iv) bakıcılara ait özellikler başlıklarını içermekteydi.

Bulgular: Cinsiyet ve sigara ile ilgili veriler incelendiğinde benzer çalışmaların aksine bulgular elde edildi. Bakıcıların tümü hastaların akrabalarıydı ve hiçbir hasta bir sosyal bakım merkezinde yaşamıyordu.

Sonuç: Türkiye'de yaşlılara akrabaları ve yakınları tarafından bakılması, bir tür geleneksel yaklaşımdır. Yakın gelecekte pek çok ülke özellikle demans hastalarında bakıma bağlı ekonomik yükü azaltmak için, Türkiye'de olduğu gibi hastaların kendi sosyal çevrelerinde bakılmasını tercih edebilir. Keywords : Sosyodemografik özellikler, Alzheimer hastalığı, Bakıcı, Geleneksel yöntemler