Turkish Journal of Geriatrics 1999 , Vol 2, Issue 1
Somatosensoryel Uyandırılmış potansiyeller üzerine yaş ve cinsiyetin etkileri
Demet OFLUOĞLU, Gülseren AKYÜZ, Betül TURAN, Önder KAYHAN, Önder US
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İSTANBUL
Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Elektrodiagnostik Nöroloji Bölümü, İSTANBUL
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı - İSTANBUL
Somatosensoryel uyandırılmış potansiyelleri etkileyen fizyolojik faktörler arasında yaş, boy ve cinsiyet önemli bir yer tutmaktadır. Biz de çalışmamıza yaşları 20-70 arasında değişen (ortalama 40,9±12,8) 32 erkek, 64 kadın olmak üzere toplam 96 sağlıklı gönüllü kişiyi aldık. Yaşa göre (20-35, 45-54 ve 55-70 yaş arası 3 gurup) ve cinse göre gruplandırdığımız kişilerde mediyan sinir antidromik duyusal ve motor sinir iletim hızları ile mediyan sinir uyarımıyla somatosensoryel uyandırılmış potansiyel (SUP) kayıtlarını aldık. SUP kaydı için Erb noktası, uluslararası 10/20 sistemine göre belirlenmiş servikal ve kortikal noktaları tercih ettik. N9, N13, N20 pik latans ve amplitüdleri ile santral iletim zamanı (SİZ)'nı değerlendirdik. Yaş ve cinsiyetle SUP değerlerinin ne kadar etkilendiğini araştırdık. Sonuç olarak, yaş ve cinsin N9, N13 ve N20 pik latans ve amplitüdleri ile SİZ üzerine farklı etkileri olduğunu gördük. Keywords : Somatosensoryel uyandırılmış potansiyeller, Yaş, Cinsiyet,