Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 2
YAŞLILIK VE BESLENME
Geriatric Medicine, Meir Medical Center Kfar Saba, Affiliated to the Sackler School of Medicine, Tel Aviv University ISRAEL Yaşlı nüfus hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yılda yaklaşık %5'lik bir artış göstermektedir. Bu grubun morbidite oranı genel nüfustan daha yüksektir. Yaşlanma, farklı fizik aktivitelerde değişiklik ve çeşitli patolojilerle karakterizedir. Hücresel fonksiyon, hücre reseptörleri üzerinden etki eden hormonlar, sitokinler ve nörotransmitterler tarafından sağlanır. Sağlıklı olmanın en önemli bileşenlerinden birisi de diyettir. Daha yavaş iyileşme ve yüksek morbidite nedeniyle yaşlılar beslenme desteği için en önemli adaylardır.

Yaşlanma sürecinde bir yaşam biçimi olarak beslenme ile yaşlı hastanın beslenme destek tedavisinin karıştırılmaması önemlidir. Her ne kadar yaşlılık oluşan fizyolojik değişikliklere bağlı olarak bireyin beslenmesini olumsuz etkilerse de beslenme, sağlıklı yaşlanma sürecinde önemli bir role sahiptir.

Beslenme desteğinde son yıllarda kat edilen yol bize farklı gereksinimleri olan her hastaya destek tedavisi verebilme olanağı sağlamıştır. Diyetin içeriğini hastaya yararlı olacağını düşündüğümüz yönde değiştirebiliriz. Çeşitli maddelerle zenginleştirilmiş enteral ya da parenteral yolla verilebilen çok çeşitli beslenme ürünleri mevcuttur. Böylesine zengin ürün yelpazesi ve uygulama olanaklarına karşın halen, endikasyonlar, teknik ve zamanlama hakkında farklı görüşler mevcuttur.

Sarkopeni, yaşlanma sürecine bağlı olarak kas kitlesinde oluşan azalmadır ve hastalıklara sekonder açlık sonucu oluşan tablodan ayrılmalıdır.

Yaşlı bireyin gereksinimlerinin bir parçası olarak beslenme desteği, aynı zamanda empati ve psikososyal deteği de yansıttığından yaşlı bakımının ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Şimdilerde yaşlılarda klinik beslenmenin yaptığı en önemli katkı, girişimler için optimal zamanlamaya olanak vermesidir. Keywords : Yaşlılık, Beslenme yetersizliği, Beslenme Desteği, Yaşlı bakımı