Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 3
HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARDA UYKU KALİTESİ
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencisi, İZMİR
Amaç: Bu tanımlayıcı çalışmanın amacı, huzurevinde kalan yaşlı bireylerin uyku kalitelerini değerlendirmektir.

Yöntem ve Gereç: Araştırmaya 25 Mart – 25 Nisan 2005 tarihleri arasında T.C. Emekli Sandığı Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi'nde bulunan 60 yaş ve üzerindeki 100 yaşlı birey alındı. Uyku kalitesini değerlendirmek için Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde; “Student t” testi, “Tek yönlü varyans” analizi ve “Tukey post hoc” analizi kullanıldı.

Bulgular: Yaşlı bireylerin %77'sinin kötü uyku kalitesine sahip olduğu ve ortalama uyku kalitesi puanlarının 8.02±2.87 olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, huzurevinde kalan yaşlı bireylerin uyku kalitesinin düşük olduğunu desteklemektedir. Keywords : Yaşlılık, Huzurevi, Uyku sorunları, Uyku kalitesi