Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 3
OLASI CREUTZFELDT-JAKOB HASTALIĞI
Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Araştırma ve Eğitim Hastanesi 2. Nöroloji Kliniği, ANKARA Bu makalede haftalar içerisinde gelişen davranış değişiklikleri, unutkanlık yakınmaları olan ve yaygın myoklonilerin eşlik ettiği akinetik mutizm tablosu ile başvuran, elektroensefalografisinde periyodik keskin dalga deşarjları saptanması sonucunda olası Creutzfeldt-Jakob hastalığı tanısı konulan olgu sunulmaktadır. Keywords : Creutzfeldt-Jakob hastalığı, Demans, Tanı kriterleri