Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9 (Supplement)
AKILCI İLAÇ KULLANIMININ GENEL İLKELERİ
Hastasının durumunu etraflı bir şekilde inceleyip tanı koyduktan sonra mevcut ilaçlar arasından en uygununu seçecek ve buna göre reçete yazacak olan sorumlu kişi hekim olduğundan, hekimin yükümlülüğü ve davranışı rasyonel ilaç kullanımının birincil önemdeki öğesini oluşturur. Hekimin akılcı ilaç tedavisi kararı verirken göz önünde bulundurması gereken en temel noktalardan biri, tanının doğru konmasıdır. Hastanın tanısının konması, akılcı reçete yazma, tedavi alternatifleri arasından kendisine en uygun olanın seçilmesi ve tedaviye başlanması süreci, herhangi bir problem çözme sürecine benzetilebilir. Bu süreç problemin tanımlanmasını (tanı konması), çözümüne yönelik bir hipotez kurulmasını (alternatifler arasından, etkililik, güvenlilik, uygunluk ve maliyet kriterlerine göre en uygun ilacın/tedavinin seçimi), bu hipotezin bir deneyle sınanmasını (tedavinin başlatılması) ve sonucun gözlenmesini, gerekirse doğrulanmasını içerir. Bu sürecin başarıya ulaşmasının bir diğer önemli bileşeni de hastanın hastalığı ve tedavisi hakkında yeterince bilgilendirilmesidir. Keywords : Akılcı İlaç Kullanımı, Yaşlı, Geriatri