Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9 (Supplement)
AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA YAŞLILARDA REÇETE YAZMA VE TÜRKİYE'DE YAŞLILARDA İLAÇ KULLANIMININ BOYUTLARI
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ab.D. Haydarpaşa, İstanbul Akılcı ilaç kullanımı (AİK) ilkeleri doğrultusunda yaşlılarda reçete yazımının ayrıntılarının vurgulanması ve Türkiye'deki yaşlılarda ilaç kullanımının boyutlarının gözden geçirilmesi, ilaçlara bağlı sorunların azaltılması ve bu alanda bazı stratejiler geliştirilmesinde katkı sağlayabilir.

Yaşlılarda fizyolojik fonksiyonlardaki gerilemeler ve bunların, ilacın farmakokinetiği ve farmakodinamiğine olumsuz yansımaları da dikkate alındığında, uygun formatta ve içerikte yazılmamış reçetelerin, yaşlılarda daha ciddi problemlere yol açabileceği kolaylıkla tahmin edilebilir. Reçeteye, düzenlendiği tarihin, hastaya ve hekime ait bilgilerin, ilacın adının, farmasötik şeklinin, farmasötik şekildeki etkin madde miktarının, kutu/ambalaj sayısının ya da miktarının açık ve okunaklı yazılması, kullanım talimatlarının ayrıntılı olarak ve varsa önemli uyarıları da kapsayacak şekilde yazılması AİK ilkelerin gereğidir. Yaşlıların tedavisi düzenlenirken bu formatta reçete yazımına özen gösterilmesi, ayrıca polifarmasiden ve hasta uyuncunu azaltabilecek çoklu doz uygulamalarından olabildiğince kaçınılması gereklidir.

Türkiye'de 1998-2005 yılları arasında yapılmış çalışmalarda, yaşlılarda ilaç kullanım oranının ortalama 3.25 olduğu, en sık kullanılan ilaçların kardiyovasküler sistem ilaçları ve analjezik/antiinflamatuvar ilaçlar olduğu, hastaların, ilaçları konusunda yeterince bilgilendirilmedikleri, reçetelerinin doğru formatta yazılmadığı gibi konular dikkati çekmektedir.

Sonuç olarak, yaşlıların tedavisini düzenleyen hekimlerin, reçete yazımı başta olmak üzere, AİK ilkelerine yeterince özen göstermeleri halinde, hastalarına daha iyi hizmet sunabilecekleri gibi, ilaçlara bağlı yaşanabilecek sorunları da en aza indirmeleri mümkün olabileceklerdir. Keywords : Reçete yazma, Yaşlılar, Akılcı ilaç kullanımı