Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9 (Supplement)
YAŞLILARDA İLAÇ KULLANIMINI ETKİLEYEN FARMAKODİNAMİK DEĞİŞİKLİKLER
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, İnciraltı İzmir Yaşlanma sürecine bağlı olarak ilaçların farmakokinetik özelliklerinde ortaya çıkan değişiklikler oldukça iyi bir şekilde ortaya konulabilmişken, farmakodinamik özelliklerdeki değişimlere ait bilgiler henüz çok yetersizdir. Hedef dokudaki ilaç konsantrasyonu aynı olsa bile yaşlılarda ilaçların etkileri gençlere göre artmış veya azalmış olabilir. Bu farklılığı yaratabilen farmakodinamik değişimler reseptör, sinyal iletimi ve intrasellüler yanıt düzeyinde veya homeostatik kontrol mekanizmaları düzeyinde ortaya çıkabilmektedir. Farmakodinamik değişimler özellikle kardiyovasküler sistemi ve santral sinir sistemini etkileyen ilaçlarda gösterilebilmiştir. Yaşlanmaya bağlı duyarlılık artışı olan ilaçlar (varfarin, diazepam, morfin, vb) ciddi advers etkilere yol açabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. Bu ilaçların yanı sıra duyarlılık azalması bildirilmiş olan ilaçların da (beta agonistleri, antagonistleri) kullanımları sırasında terapötik yetersizlik ya da etkin tedavi icin doz arttırımına bağlı toksik etkiler ortaya çıkabileceği akılda bulundurulmalıdır. Keywords : farmakodinami, yaşlılık, geriatri, ilaç etkisi