Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9 (Supplement)
YAŞLILARDA İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE KLİNİK ÖNEMİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnciraltı İzmir İlaç etkileşimleri hastaların yaşı ilerledikçe potansiyel olarak daha önem kazanmaktadır. Yaşlıların en sık ve sürekli kullandıkları ilaç grupları antihipertansifler, anthiperlipidemikler , antidepresanlar, antiaggreganlar, antidiyabetikler, non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar ve beraberinde antasitler, antipsikotikler ve antiepileptikler biribirleriyle ve diğer bazı ilaç ve besin ve içeceklerle etkileşime girebilirler. Özellikle warfarin metabolizmasındaki değişiklikler kanama eğilimde artış ya da ilacın etkinliğinde azalma sonucu trombotik olayın yinelemesiyle ciddi klinik sorunlara yol açabilir. Bu yazıda konu klinik önem ve görülme sıklığı ölçüt alınarak incelenmiştir. Keywords : İlaç etkileşimi, yaşlı hasta