Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 4
YAŞLI KADINLARIN EKONOMİK VE PSİKO-SOSYAL SORUNLARI
Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü ANKARA Ortalama yaşam süresinin kadınlarda daha uzun olması ve geleneksel cinsiyet rolleri gereği kadınların ekonomik ve sosyal yaşamdan uzak kalmaları nedeniyle günümüzde yaşlı kadınlar ekonomik ve psiko-sosyal sorunlarla daha fazla karşı karşıya kalabilmektedirler. Gelecekte toplam nüfusumuzun önemli bir bölümünü oluşturacak olan yaşlı nüfus ve yaşlı nüfus içinde kadınların yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve aktif bir yaşam sürmelerinin sağlanması için gerekli olan sosyal destek programlarının hızla oluşturulması, hem toplum hem de aile açısından büyük önem taşımaktadır. Keywords : Yaşlı kadınlar, Ekonomik ve psiko-sosyal sorunlar