Turkish Journal of Geriatrics 2007 , Vol 10, Issue 2
İLERİ YAŞTAKİ HASTALARDA STATİK FASİYAL REANİMASYON
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, ANKARA Giriş: Bu çalışmada unilateral kalıcı periferik fasiyal paralizili hastalara uyguladığımız statik fasiyal reanimasyon yönteminin sunulması ve bu cerrahi yöntemin endikasyonları ile uzun dönem sonuçları tartışılması amaçlandı.

Yöntem ve Gereç: Çalışmaya geçirdikleri total parotidektomi ve radikal boyun diseksiyonuna bağlı kalıcı periferik fasiyal paralizisi olan hastalar dahil edildi. Bütün hastalara ağız köşesinin otolog fasya lata ile süspansiyonu ve üst göz kapağına altın implant yerleştirilmesi uygulandı. Postoperatif dönemde oral ve oküler sfinkterik fonksiyonlar ile yüzdeki simetri değerlendirildi.

Bulgular: Hastalar 6-52 (ortalama: 35.16) ay takip edildi. Postoperatif son kontrollerinde tüm hastalarda her iki ağız köşesi aynı düzlemdeydi ve hastaların hepsi gözlerini kapatabiliyorlardı.

Sonuç: Statik fasiyal reanimasyon, dinamik cerrahi yöntemlerin uygulanamadığı ya da bu yöntemler için uygun aday olmayan kalıcı periferik fasiyal paralizili hastaların tedavisinde düşük morbiditeli ve efektif bir tedavi seçeneğidir. Keywords : Fasiyal paralizi, Fasiyal reanimasyon, Altın implant, Yaşlı