Turkish Journal of Geriatrics 2007 , Vol 10, Issue 3
BEYİN KORTEKSİNDE YAŞLANMAYA BAĞLI DEĞİŞİKLİKLERİN FONKSİYONEL, BİLİŞSEL, YAPISAL VE FİZYOLOJİK AÇIDAN KRİTİK DEĞERLENDİRMESİ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, ANKARA İnsan yaşamında yaşlanmayla beraber bazı değişiklikler ve gelişmeler meydana gelmektedir. Bu gelişmeler hem anatomik hem de bilişsel yönden olabilmektedir. Özellikle beyin içinde yapısal, nöro-kimyasal, fonksiyonel ve fizyolojik değişimler bölgesel veya tüm beyni kapsayacak şekilde olabilmektedir. Son on yıl içinde bilim adamları beyinde kortikal incelme, büzüşme ve sinaptik kayıp gibi birçok değişiklik tipi saptamışlardır. Bu çalışmaların içinde birbirlerini destekleyici veya tamamlayıcı bulgular olmasına rağmen bazı çalışmalar sonuçları itibariyle birbiriyle çelişki içindedirler. Fakat genel olarak, birçok çalışma en büyük değişimlerin ve en fazla değişiklik çeşidinin insan beyninin ön tarafında bulunan prefrontal bölgede olduğu ve bu bölgenin yaşlanmadaki değişimleri anlamak için önemli olduğunu göstermiştir. Bu konuda, en karmaşık problem is beynin kendi içindeki yeniden organizasyonudur ve bu konuda birçok farklı görüş ortaya atılmıştır. Bu çalışmada, beyin korteksinde yaşlanmayla beraber gelen değişikliklerin fonksiyonel, bilişsel, yapısal ve fizyolojik olarak kritik edilerek değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu alandaki çalışmalar arasında karşılaştırma yapabilmek için beynin gelişimi, beyindeki yaşa bağımlı büyük değişiklikler ve yaşa bağımlı bölgesel değişiklikler ele alınmıştır. Keywords : Serebral korteks, Yaşlanma