Turkish Journal of Geriatrics 2007 , Vol 10, Issue 3
YAŞLILARDA ANKSİYETE BOZUKLUKLARI
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA Yaşlılık dönemi tekrarlayan kayıplarla seyretmesi bakımından depresif bozukluklar ve anksiyete bozuklukları başta olmak üzere psikiyatrik bozukluklar açısından riskli bir dönemdir. Klinik pratikte anksiyete yaşlılarda sık görülmektedir ve zor tedavi edilmektedir. Buna rağmen anksiyete bozuklukları yaşlılarda yeterince araştırılmamıştır. Yapılan çalışmalarda anksiyete bozukluklarının yaşlılarda gençlere göre daha nadir bulunduğu saptanmıştır. Bu durum anksiyete bozukluklarının yaşlılarda gençlerdekine göre farklı biçimlerde ortaya çıktığını ve/veya varolan diğer tıbbi hastalıkların psikiyatrik değerlendirmeyi güçleştirdiğini düşündürmektedir. Ayrıca, anksiyetenin yaşlılık ve yaşlılıkta görülen tıbbi hastalıkların doğal bir sonucu olabileceği önkabulü de anksiyete bozukluklarının yeterince tanınmamasına neden olabilmektedir.

Bu yazıda yaşlılarda anksiyete bozuklukları ve tedavisi konusunda yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Keywords : Anksiyete, Yaşlılık