Turkish Journal of Geriatrics 2007 , Vol 10, Issue 3
ALZHEIMER HASTALIĞI'NDA KORUYUCU FAKTÖRLER VAR MI?
BÖLÜM: 2.* EĞİTİM, MENTAL AKTİVİTELER, FİZİKSEL EGZERSİZLER, SOSYAL İLİŞKİLER VE ALKOL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, ANKARA Son yirmi yılda yapılan bazı klinikopatolojik çalışmalarda, Alzheimer hastalığı'nın yaygın patolojisine sahip yaşlı kişilerin çoğunda, klinik olarak belirgin kognitif bozukluk olmadığı gösterilmiştir. Hastalığın aşikar klinik bulguları olmadan patolojisinin tolere edilebilmesi, artan sayıda yayında kognitif rezerv hipotezine bağlanmaktadır. Hastalıktan korunmada kognitif reserv ile ilişkili faktörlerin belirlenmesi önemlidir. Örneğin bu faktörlerden biri eğitimdir. Bu ilişkiyi düzenleyebilen diğer potansiyel faktörler mental aktiviteler, fiziksel egzersizler ve sosyal bağlantılardır. Bazı prospektif, toplum-temelli çalışmalarda da, hafif-orta derecede alkol alanlarda, hiç içmeyen veya aşırı alkol içenlere göre, demans riski düşük bulunmuştur. Bu gözden geçirme yazısının ikinci bölümünde, son literatür bilgileri ışığında eğitim, mental aktiviteler, fiziksel egzersizler, sosyal bağlantılar ve alkolün koruyucu etkileri tartışılacaktır. Keywords : Demans, Alzheimer hastalığı, Mental aktivite, Fiziksel egzersiz, Sosyal bağlantı, Alkol