Turkish Journal of Geriatrics 2007 , Vol 10, Issue 4
OSTEOARTRİTLİ YAŞLI HASTALARDA EGZERSİZ ENGELLERİ
Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Reahabilitasyon ANKARA Giriş: Osteoartrit (OA) tedavisinde egzersiz önemli bir yer tutmaktadır. Ancak yaşlı bireyler çeşitli kişisel, sosyoekonomik ve çevresel engeller ileri sürerek egzersiz yapmak istemezler. Çalışmanın amacı OA tanısı ile izlenen yaşlı hastalarda egzersize engel olan faktörlerin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: 211 OA'lı hastaya daha önce egzersiz yapmaları konusunda, egzersizin faydaları hakkında bilgilendirilip bilgilendirilmedikleri, anlatılan egzersiz programını uygulayıp uygulamadıkları, egzersiz yapmayan hastaların ise egzersiz yapmama nedenleri sorulmuştur.

Bulgular: Hastaların %76.8'inin daha önce egzersiz yapmaları konusunda bilgilendirildiği, bununla birlikte egzersizin faydaları hakkında %55.9'unun bilgilendirilmediği saptanmıştır. Hastaların %36'sının anlatılan egzersiz programını uyguladığı saptanmıştır. Egzersiz yapmayan hastaların %56.3'ünün en az bir nedenden dolayı egzersiz yapmadığı, en sık egzersiz yapmama nedenlerinin ise egzersizi yorucu ve sıkıcı bulmaları ve egzersizin ağrıya yol açması olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: OA'li yaşlı hastalar egzersiz yapmaları yönünde bilgilendirilirken egzersizin faydaları da anlatılmalıdır. Egzersiz yapmayan hastaların egzersiz yapmama gerekçeleri belirlenip bunlara yönelik önerilerde bulunulmalı ve periyodik kontroller yapılmalıdır. Böylelikle hastaların yeterli süre ve yoğunlukta ve düzenli olarak egzersiz yapmaları sağlanabilir. Keywords : Osteoartrit, Yaşlı, Egzersiz, Engel