Turkish Journal of Geriatrics 2007 , Vol 10, Issue 4
YAŞLI HASTADA KRONİK MEZENTERİK İSKEMİNİN STENTLE BAŞARILI TEDAVİSİ
1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı AYDIN
2 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı AYDIN
Kronik mezenterik iskemi (KMİ) nadir, önemli karın ağrısı sebebidir. İntestinal kan akımının azalmasıyla meydana gelir. KMİ ateroskleroz (%90'dan fazla neden), çölyak arter kompresyon sendromu, fibromuskuler displazi, takayasu arteriti, tromboanjiitis obliterans, radyasyonun oluşturduğu damar hasarlanması, mezenter ven trombozu (kalıtsal thrombofili, pankreatit, inflamatuar barsak sendromu, siroz, portal hipertansiyon, operasyon sonrası, travma, paraneoplastik olarak) oluşabilir. Selektif anjiografi KMİ tanısında altın standart olarak değerlendirmelidir. Bu çalışmada abdominal anjina semptomu olan yaşlı kadın hasta sunulmuştur. Hastanın çölyak turunkus abdominal aort çıkış lokalizasyonun %70 darlık, superior mezenterik proksimalinde darlık vardı. Çölyak trunkus stenoz bölgesine stent uygulandı. KMİ'nin klasik semptom ve anjiografik bulgularının varlığında perkutan transluminal anjioplasti/stent tedavisi etkili olabilir. Keywords : Kronik mezenterik iskemi, Anjioplasti