Turkish Journal of Geriatrics 2007 , Vol 10, Issue 4
FRONTOTEMPORAL DEMANSA İKİNCİL OLARAK ORTAYA ÇIKAN BİR MANİ OLGUSU
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ANKARA İlk kez yaşlılık döneminde ortaya çıkan bipolar bozuklukların sıklıkla bazı tıbbi durumlara ikincil olarak geliştiği üzerinde durulmaktadır. Klinik ve nöropatolojik açıdan heterojen bir bozukluk olan frontotemporal demans, duygudurum belirtileri, davranış ve konuşma bozuklukları gibi psikiyatrik belirtilerle seyreden nöropsikiyatrik bir bozukluktur. Bu nedenle, bazı frontotemporal demans olgularının depresyon, şizofreni, bipolar bozukluk /mani, obsesif kompulsif bozukluk gibi psikiyatrik tanılar alabileceği belirtilmektedir. Özellikle sağ frontotemporal bölgenin tutulduğu olgularda ortaya çıkan disinhibisyon sendromunda belirti ve bulguların mani tanı kriterleri ile örtüştüğü belirtilmektedir. Literatürde mani biçiminde ortaya çıkan iki frontotemporal demans olgusu bildirilmiştir. Bu yazıda da frontotemporal demansa ikincil ortaya çıkan bir mani olgusu tartışılmıştır. Keywords : Mani, Frontotemporal demans