Turkish Journal of Geriatrics 2007 , Vol 10, Issue 4
YAŞLILARDA HERBAL PREPARAT KULLANIMININ VE İLAÇ ETKİLEŞMELERİNİN TOKSİKOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
1 Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı ERZURUM
2 Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı ANKARA
Bütün dünyada olduğu gibi son zamanlarda bitkisel ürünlerin kullanımı ülkemizde de artarak popüler hale gelmiştir. Bunun sonucu olarak herbal preparat kullanımından kaynaklanan olumsuz etki bildirimi ve reçeteli ilaçlarla girdikleri etkileşmeler belirgin olarak artmıştır. Geriatrik yaş grubunda, kronik ve çoklu hastalıklar nedeniyle reçeteli ve reçetesiz ilaçların çoğunlukla bitkisel ürünlerle birlikte kontrolsüz ve yaygın olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle herbal ürün-ilaç etkileşimlerinin bu grupta bir risk oluşturabileceği açıktır. Üstelik yaşlanma ile organizmada meydana gelen fonksiyonel ve fizyolojik değişikliklerden dolayı geriatrik yaş grubu ilaçların olumsuz etkilerine ve etkileşmelere daha duyarlıdır. Bu derlemede güncel literatür bilgilerinin ışığında yaşlılarda sık kullanılan ginkgo biloba, St. John's wort (sarı kantaron), ginseng, kava, saw palmetto, sarımsak ve ekinezya ürünlerinin kullanımı toksikolojik açıdan değerlendirilmiştir. Aynı zamanda bu bitkisel ürünler ile ilaç etkileşmeleri ve sonuçları tartışılmıştır. Keywords : Geriatri, Bitkisel ürün, Fitotoksikoloji, İlaç etkileşmesi