Turkish Journal of Geriatrics 2008 , Vol 11, Issue 1
REKREASYONEL FİZİKSEL EGZERSİZİN YAŞLILARIN FİZİKSEL DURUM VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE ETKİSİ
1Muğla Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Rekreasyon Bölümü, MUĞLA
2Atatürk Üniversitesi, Antrenörlük Eğitimi, ERZURUM
Giriş: Bu araştırmanın amacı, rekreasyonel fiziksel egzersizin, yaşlıların fiziksel durum ve depresyon düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kayışdağı Darülaceze'de yapılan bu araştırma, egzersiz grubu olarak 15 erkek, 13 kadın ve kontrol grubu olarak 15 erkek 13 kadın toplam toplam 56 yaşlıyı kapsamıştır. Araştırma 6 ay (24 hafta) sürmüştür. Egzersiz grubu, tai-chi, halk oyunlarının temel hareketleri ve tera-bant‘dan oluşan karma bir egzersiz programına katılmıştır. İlk sekiz hafta boyunca, haftada iki gün 30 dakikalık, 8-20. hafta arası haftada üç gün 40 dakika ve 21-24. hafta arasında haftada üç gün 45-50 dakika egzersiz yaptırılmıştır. Egzersiz programı, yaşlılar için denge ve esneklik antrenman prensiplerine uygun olarak düzenlenmiştir. Egzersizin şiddeti konuşma testi ile belirlenmiştir. Başlangıç, gelişme ve sürdürme dönemlerine göre gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Katılımcılara, depresyon (Beck Depresyon Envanteri 1961 Formu), kuvvet, esneklik, dinamik denge, aerobik dayanıklılık ve altı metre yürüyüş testleri, egzersiz programının öncesi ve sonrasında uygulanmıştır.

Bulgular: İstatistiksel analiz sonucunda elde edilen araştırma sonuçları, rekreasyonel egzersize katılım sonucunda esneklik, kuvvet, dinamik denge ve aerobik dayanıklılık düzeylerinde olumlu ve anlamlı bir artışı, depresyon puanlarında ise anlamlı bir düşüşü ortaya konulmuştur.

Sonuç: Aynı konuyu ele alan daha uzun süreli izleme çalışmaları farklı egzersiz yöntemleri kullanılarak tasarlanabilir. Keywords : Rekreasyonel egzersiz, Yaşlılar, Depresyon