Turkish Journal of Geriatrics 2008 , Vol 11, Issue 2
KİM ALZHEIMER DEĞİLDİR?
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, ANKARA Demans, kişinin sosyal ve mesleki yaşantısını etkileyecek derecede bellek gibi bilişsel işlevlerde önemli derecede bozulmaya yol açan bir durumdur. Bir çok hastalık demansa neden olabilir. Alzheimer Hastalığı (AH) ve serebrovasküler hastalıklar (vasküler demans) en sık iki demans nedeni olup bazı olgularda birlikte bulunurlar. Hipotiroidi, normal basınçlı hidrosefali, vitamin B12 eksikliği gibi tedavi edilebilir bazı hastalıkların da demansa yol açtığı bilinir. AH klinik olarak, progresif bilişsel yıkım ile birlikte, günlük yaşam aktivitelerinde bozulma ve ilerleyici davranış bozuklukları ile karakterizedir. Bütün demans olgularının %50-80'ini AH oluşturur. Demanslı bütün hastalar, yanlışlıkla AH tanısı almadan önce, detaylı bir şekilde değerlendirilmelidir. Bu yazıda demans ayırıcı tanısı ve hangi olgunun AH olmadığı tartışılmıştır. Keywords : Demans, Alzheimer hastalığı, Ayırıcı tanı