Turkish Journal of Geriatrics 2008 , Vol 11, Issue 4
YATARAK FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UYGULANAN 60 YAŞ VE ÜSTÜ OSTEOARTROZ HASTALARINDA YAŞAM DOYUMU VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği ANKARA
2Başkent Üniversitesi, Medikososyal Sağlık Merkezi ANKARA
Giriş: Yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanan, 60 yaş üstü osteoartroz hastalarında tedavinin yaşam kalitesine ve yaşam doyumuna etkisini saptamaktır.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanan 60 yaş üstü 40 hasta çalışmaya alındı. Hastalara tedavilerine başlamadan önce ve tedavi bitiminde, Yaşam Doyum Ölçeği (LSI), Nottingham Sağlık Profili (NHP) ölçekleri uygulandı. Hastaların ağrı düzeyleri, kendilerinin ve doktorun değerlendirdiği genel durumları 10 cm'lik Vizüel Analog Skala (VAS) ile belirlendi.

Bulgular: Hastaların 20'si (%50) vertebral spondiloz, 20'si (%50) gonartroz nedeni ile tedavi almıştı. Hastaneye yatış ve çıkış değerlerinden VAS-ağrı da (p=0.000), VAS-hastanın kendini genel değerlendiriminde (p=0.033), VAS-doktorun hastayı genel değerlendiriminde (p=0.000) istatistiksel anlamlı azalma tespit edildi. Ayrıca yaşam doyum ölçeğinde (p=0.027) istatistiksel anlamlı artış, NHP total skorda (p=0.001) istatistiksel anlamlı azalma mevcuttu.

Sonuç: Altmış yaş üstü yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanan hastalarda jenerik yaşam kalitesi ölçekleri (VAS, NHP) ve yaşam doyum ölçeğinde belirgin düzelme saptanmıştır. Keywords : Osteoartroz, Nottingham Health Profile, Yaşam Doyum Ölçeği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon