Turkish Journal of Geriatrics 2008 , Vol 11, Issue 4
TENOKSİKAM İLE GELİŞEN BİR GENERALİZE (MULTİFOKAL) BÜLLÖZ FİKS İLAÇ ERÜPSİYONU OLGUSU
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı EDİRNE Fiks ilaç erüpsiyonu; oldukça sık görülen, sebep olan ilacın her alımından sonra, genellikle vücudun aynı bölgesinde ya da bölgelerinde ortaya çıkan, lokalize eritem, hiperpigmentasyon ve büllerle seyredebilen bir deri hastalığıdır. Nadiren dissemine lezyonlara da rastlanmaktadır. Bir çok ilaca bağlı olarak fiks ilaç erüpsiyonu gelişebildiği bildirilmektedir. Çeşitli antibiyotikler, ağrı kesici/ antiinflamatuvar ilaçlar, barbitüratlar, fenolftalein içeren laksatifler, metronidazol, oral kontraseptifler ve kinin bu konuda suçlanan başlıca ilaçlardır. Bu olguda, ağrı kesici olarak tenoksikam içeren bir supozituvar kullanımından sonra vücudunda generalize büllöz fiks ilaç erüpsiyonu gelişen 61 yaşındaki bir kadın hasta nadir görülmesi ve klinikte ayırıcı tanısındaki önemi vurgulamak için sunulmuştur. Keywords : Fiks ilaç erüpsiyonu, Bül, Tenoksikam