Turkish Journal of Geriatrics 2009 , Vol 12, Issue 1
OSTEOPOROZDA GÖZARDI EDİLEN BİR RİSK FAKTÖRÜ: SİGARA İÇMEK
Diyarbakır Asker Hastanesi, Başhemşire, DİYARBAKIR Osteoporoz, kemik yoğunluğunda azalma ve kemik dokusunun mikro yapısında bozulma nedeniyle kemik kırılganlığının artması ile karakterize sistemik bir iskelet hastalığıdır. Dünyada yaşlılarda başta gelen morbidite ve mortalite nedenlerinden biri olan osteoporoz, kadınlarda erkeklerden üç kat daha yaygındır. Hastalığın etyolojisi çok yönlüdür. Osteoporozun başlıca özellikleri ağrı, kırık ve deformite olup, kırıkların önlenmesi başlıca toplum sağlığı sorunudur. Bunu başarmak için stratejiler, nüfusa dayalı veya yüksek risk gruplarına yönelik olabilir. Ancak her iki yaklaşımda da osteoporoz ve kırıklar için değiştirilebilir risk faktörlerinin ele alınması önemlidir. Sigara içme, kemik kitlesi kaybı ve kırıklar için bir risk faktörüdür. Bu nedenle, sağlık ekibi tarafından hastalardan risk faktörleri ile ilgili ayrıntılı veri toplanmalı, sigara kullanımı sorgulanmalı ve hastalara eğitim verilmelidir. Bu makalede, sigaranın kemik sağlığına etkileriyle ilgili kanıtlar gözden geçirilmekte ve sağlık personeline önerilerde bulunulmaktadır. Keywords : Kırık, Osteoporoz, Sigara içmek