Turkish Journal of Geriatrics 2009 , Vol 12, Issue 2
KIRKBEŞ YAŞ VE ÜZERİ YETİŞKİNLERİN GÜNLÜK YAŞAMDA TEKNOLOJİYİ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
Hacettepe Üniversitesi, Aile ve Tüketici Bilimleri ANKARA Giriş: Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma, yaşlıların günlük yaşamda teknolojiyi kullanma durumlarını ve daha genç yetişkinler ile olan farklılıkları belirlemek amacıyla planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma 45 ve yukarı yaşlarda olan Ankara ili Keçiören sağlık grup başkanlığı Barış Sitesi Sağlık Ocağı'na bağlı mahalleden basit rasgele örnekleme yöntemi ile seçilen 118, Hacettepe Üniversitesi'nin çalışan personel listesinden basit rasgele örnekleme yöntemi ile seçilen 167 olmak üzere toplam 285 kişi üzerinde yürütülmüştür. Bu çalışmada, 65 yaş üstü yaşlılar ile 45-54 ve 55-64 yaş grubundaki kişilerin evde teknolojik araçların kullanım durumları karşılaştırılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirmesi ki-kare analizi ile yapılmıştır.

Bulgular: Araştırmada, 65 yaş ve daha üstü yaşlılar arasında evde teknolojik araçlara sahip olma ve sahip olunan teknolojik bir aracı yardımsız kullananların oranının 45–54 ve 55–64 yaş grubuna göre daha düşük olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Araştırma sonuçları yaşlıların daha genç insanlara göre teknolojiyi daha az kullandığını, teknolojik araçlar hakkında bilgilerinin daha az olduğunu ve araçların kullanımın kendilerine zor geldiğini göstermektedir. Ancak eğitim düzeyi ile kullanım süresi arttıkça teknolojiyi kullanma oranlarının da arttığı görülmektedir. Keywords : Yaşlı, Teknoloji, Teknolojinin kullanımı